Amaç

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Ülkemizin ekonomik açıdan sürdürülebilir kalkınmasında önemli rol oynayacak mega yatırımlardan birisi olan ‘Filyos Vadi Projesi’ kapsamında 25 milyon ton/yıl kapasiteli Filyos limanı ve Endüstri Bölgesi yer almaktadır. Karadeniz’de derin denizde keşfedilen doğal gaz rezervinin Filyos’da karaya çıkarılıp işlenmesi ile birlikte değerlendirildiğinde Filyos’un bölgesel lojistik, ticari, endüstriyel, enerji üssüne dönüşeceğini göstermektedir. Sürdürülebilir endüstriyel kalkınmada bütünleşik yaklaşım, ekonomik kalkınmayı, çevre koruma ve sosyal kalkınma hedefleri ile birlikte değerlendirmektedir. Filyos Kongresi ilgili alanlarda uzmanlaşmış araştırmacı ve kurumların disiplinlerarası bir yaklaşımla bir araya getirme ve bilgilerin toplum ile paylaşılmasına katkı sağlayacaktır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin