7/24 Kütüphane
Uzaktan Eğitim
ALMS Portalı
Öğrenci Bilgi Sistemi
Kurumsal Şifre Portalı
Akademik Takvim
Öğrenci E-Posta
Öğrenci Bilgi Paketi
Dış İlişkiler Genel Koord.

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Saygıdeğer Katılımcılar


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi organizatörlüğünde 15-16 Ekim 2021 tarihlerinde çevrim içi düzenlenecek olan Filyos Kongresi’ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk duymaktayız.
Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında önemli rol oynayacak yatırımlardan birisi olan ‘Filyos Vadi Projesi’ kapsamında 25 milyon ton/yıl kapasiteli Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi yer almaktadır. Keşfedilen doğal gaz rezervinin karaya çıkarılıp işlenmesi ile birlikte Filyos, bölgesel, lojistik, ticari, endüstriyel, enerji üssüne dönüşecektir. Bu dönüşümün göç, istihdam ve kentleşme gibi toplumsal etkileri olacaktır. Bu bağlamda, Filyos Kongresinde alanında uzmanlaşmış araştırmacı ve kurumların disiplinlerarası bir yaklaşımla bir araya getirilmesi ve bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması amaçlanmaktadır.

Değerli Katılımcılar
Sürdürülebilir endüstriyel kalkınma, ekonomik kalkınmanın yanında çevre koruma ve sosyal kalkınma hedefleri ile birlikte bütünleşik bir yaklaşımla değerlendirilmektedir. Multidisipliner bir yapı gösteren Filyos Vadi Projesi kapsamında; endüstri, enerji, ekonomi, çevre ve sosyal bilimlerden gelen veriler ve bulgular bilimsel oturumlarda tartışılacaktır.
Bu büyük bilgi şöleni için 15-16 Ekim 2021'de çevrim içi görüşmek üzere...

Saygılarımla

Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI

Kongre Onursal Başkanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin